ВАЖНО! В този сайт използваме бисквитки (cookies). Те ни помагат да следим и подобряваме услугите си, както и да предоставяме персонализирани решения за нашите клиенти!

Разбрах!

Какво е Метеорокс? 

Meteo.Rocks е проект изграждащ гъста мрежа от метеорологични станции, които са разработени и произведени от нас. Нашата станцията е напълно автономна, захранва се със соларна енергия, а събраните данни се предават в реално време чрез мобилната мрежа. Целта ни е да използваме данните от мрежата ни от станции, за да развием собствен метеорологичен модел, който да предложи по-качествени прогнози за региона на България.

Защо е нужен проект като Meteo.Rocks? Проблемът. 

Климатът се променя и зачестяват екстремните метеорологични явления. В България има сериозна нужда от модернизиране и разширяване на съществуващата метеорологична мрежа. Нашата цел е да имаме мрежа от 150 автономни станции, предаващи точни данни в реално време. С помощта на тази мрежа ще подобрим прогнозите в района и ще намалим човешките и материални загуби свързани с екстремното време. 
Сателитното наблюдение предлага много добри възможности за наблюдение на атмосферата, но само по себе си то не е достатъчно. Нужен е така наречения in situ компонент - а именно данни от земната повърхност, които да позволят валидиране на получените чрез спътниково наблюдение данни.

Кои са Метеорокс?

Екипът ни се състои от метеоролог, инженер, дизайнер и мениджър. На този етап се справяме с разработката и монтажът на метеорологични станции. За част от производствените задачи използваме подизпълнители, осигуряващи по-високо качество и по-добра цена.
Стоян Георгиев - Метеоролог, основател на Meteo.Rocks. Завършва метеорология и геология в университет Виена. Учен, експерт метеоролог на проекта, занимава се с научна дейност в областта на метеорологията и климатологията. 
Роля в проекта: Дава точна информация за последните тенденции в метеорологията, осигурява връзка с БАН, ангажиран с научното развитие на проекта. Работи върху локалния метеорологичен модел . Отговорен е за монтажа и поддръжката на станциите. 
Симеон Найденов - Програмист и инженер, основател на Meteo.Rocks, завършва Технически Университет Виена. 
Роля в проекта: Занимава се с развитието, производството и контрола на метеорологичното оборудване, поддръжката и развитието на уебсайта и онлайн услугите на компанията.
Димитър Митев - мениджър на проекта, основател на Meteo.Rocks. Завършил медицина в МУ-София. Предприемач, учен. Има познания в различни научни области, умее да работи с хора, амбициозен, с ясна стратегия за развитието на проекта. 
Роля в проекта: Организира преговори с партньори и клиенти, грижи се за гладкото протичане на взаимоотношенията и работата в екипа, маркетинга и рекламата, следи счетоводството. Отговорен е за монтажа и поддръжката на станциите.
Михаил Михайлов - Дизайнер, част от екипа на Meteo.Rocks. Архитект по образование. 
Роля в проекта: Отговорен за проектирането на компонентите на станцията. Ангажиран с графичното оформление на дигиталните продукти и рекламните материали на проекта.