Витоша - хижа Алеко (База ПСС)

4.6° C
Пориви: 0.0 m/s (0.0 km/h)
1020.1 hPa (818.7 hPa)
73 % RH
Последна актуализация: 9 мин
2021-04-12 19:49:36 UTC+03:00
Виж повече на meteo.rocks