Витоша - хижа Алеко (База ПСС)

20.5° C
Пориви: 0.0 m/s (0.0 km/h)
1023.8 hPa (821.7 hPa)
64 % RH
Последна актуализация: 3 мин
2022-07-05 13:22:48 UTC+03:00
Виж повече на meteo.rocks