Витоша - хижа Алеко (База ПСС)

23.0° C
Пориви: 0.0 m/s (0.0 km/h)
1028.3 hPa (825.3 hPa)
42 % RH
Последна актуализация: 40 мин
2021-07-27 18:28:22 UTC+03:00
Виж повече на meteo.rocks